Office

Transairs kontorsbyggnad på Bulltofta, här med några DC-7B i bakgrunden.