Examen 28 februari 1964

Hela kursen samlad. Övre raden fr.v: Sten Allan Karlsson, Gösta Franzén, Bertil Sjöström, Bo Klasmark, Lennart Kroon, Siv Hellberg, Gösta Ellhammar, Tommy Bern, Per-Göran Stråhle, Rutger Ganslandt, Göran Wessman, Stig Jakobsson.
Nedre raden fr.v: Ivonne Gumprecht, Inga Zachrisson, Margareths Rönngren, Eva Kronqvist, Christina Odelstig, Siv Hagermark, Ritva Lithell, Britt Johansson, Birgitta Callerstad, Kerstin Gagnéus, Gunilla Kristensson, Lena Ramel och Yvonne Strindemark.
Siv Hellberg och Gösta Ellhammar delar ut kursdiplom och vingar.
Hela kursen samlad vid avslutningen.
Ansvarig kurschef Siv Hellberg avtackas.
Dir. Gösta Ellhammar hissas av nyutexaminerade flygvärdinnor.