Examen 17 februari 1966

Den nyutexaminerade kursen poserar tillsammans med dir. Gösta Ellhammar.
De nya värdinnorna Anita Lindberg, Eva Eckner och Ulla Weidow visar upp en modell av den flygplanstyp man skall arbeta på.
Kursen samlad vid avtackningsceremonin.
Den nyutexaminerade kursen poserar tillsammans med dir. Gösta Ellhammar.
Kursens utbildningschef Siv Hellberg avtackades alldeles speciellt av en mycket nöjd kurs.
Lars Hellsten som undervisade oss i säkerhet får också mycket välförtjänt blommor.
Ulla Weidow får diplom och vingar av Siv Hellberg och med Gösta Ellhammar som åsyna vittne.
Anita Baroni avtackas av Bertil Olsson med tack för en bra utbildning och en trevlig kurs.