TSA Golf

Transair-golfen startade år 1971 och spelades då på Falsterbo golfbana. Tävlingen har sedan dess genomförts varje år på ett stort antal olika banor i Skåne efter i stort sett samma regler och förutsättningar.

Syftet med Transair-golfen var till en början en årlig mästerskapstävling för anställda i Transair. Efter Transairs nedläggning ändrades syftet till att vara en tävling där f.d. TSA-anställda med golf som fritidssysselsättning skall kunna träffas för att under gemytliga former spela en runda golf och samtidigt utbyta tankar om sina minnen från anställningen i Transair.

Resultat från de senaste åren finner Du i menyn högst upp under “TSA Golf”.


Statuter

Följande stadgar antogs efter genomförd tävling på Vellinge golfbana den 7 september 1999.

Rätt att deltaga:

Alla f.d. TSA-anställda som är medlemmar i en erkänd golfklubb och kan uppvisa aktuellt handicapkort har rätt att deltaga i tävlingen.

Dessutom får maka/make/sambo till f.d. TSA-anställd deltaga i särskild gästklass under förutsättning att den anställde också deltager i tävlingen.

Ickespelande f.d. anställd äger rätt att och är välkommen att närvara som caddy eller åskådare, och senare deltaga i den gemensamma middagen tillsammans med make, maka eller sambo.

Spelande deltagare äger dock företräde om antalet anmälningar överskrider restaurangens kapacitet.

Kategorier:

A: F.d. TSA-anställda med hcp 0 – 36

B: Maka, make, sambo med hcp 0 – 36

C: Kat. A eller B med hcp 37 – 54

Tävlingsform:

Kat. A och B spelar 18 hål poängbogey.

Kat. C spelar 9 hål poängbogey. Får spela 18 hål men första 9 hålen räknas.

I tävlingen skall ingå “längsta drive” samt “närmast flagg” för herrar såväl som damer.

Priser:

Anders Erikssons vandringspris till segraren i klass A.

Transair-klubbens vandringspris till bästa bruttoresultat (minsta antalet slag) i klass A.

Priser i övrigt enligt systemet 1 pris/6 deltagare i respektive klass.

Priserna anskaffas av tävlingsledaren antingen genom sponsorer eller inköps av anmälningsavgiften eller bådadera.

Målet skall vara en inte alltför lång prisutdelning.

Segrarna ser till att ny platta med gravyr sätts på vandringspriserna. Kostnaden för detta tages från följande års anmälningsavgifter.

Vandringsprisena skall ovillkorligen finnas tillgängliga och graverade vid följande års prisutdelning.

Tävlingsledare:

Segraren i klass A anordnar nästa års tävling, företrädesvis på sin egen hemmabana.

Annan bana kan väljas om kostnaderna på hemmabanan blir onormalt stora.

Tidpunkt:

Tävlingen skall spelas första tisdagen i september. Det åligger tävlingsledaren att senast tre månader i förväg meddela berörda f.d. anställda om ändring av speldatum.

Inbjudan:

Det åligger tävlingsledaren att senast en månad före speldatum skicka inbjudan till de golfspelande f.d. TSA-anställda som deltagit i någon av de tre senaste tävlingarna.

Till inbjudan skall bifogas resultatlista från föregående års tävling.

De inbjudna skall anmodas att inom sin bekantskapskrets verka för att så många som möjligt får vetskap om den stundande tävlingen och således bereds möjlighet att deltaga.

Slutet på TSA-golfen:

Hur tråkigt det än låter så måste TSA-golfen ta slut.

Tävlingen skall fortsätta enl. ovanstående regler, d.v.s. segraren skall inbjuda till och arrangera nästa års tävling, så länge ytterligare en f.d. anställd deltagare ställer upp.

När den sista segraren inte får någon motståndare tillfaller vandringspriserna honom/henne.