Categories
Transair Sweden

Transairträff 8 november.

Vår träff på Tekniska Museet i Malmö avhölls i onsdags med sedvanlig bra anslutning, 57 personer inclusive medresenärer hade anammat kallelsen . Alla verkade som vanligt  trivas I varandras sällskap och mycket ventilerades under kvällen. Sture Henriksson var inbjuden som gästtalare och han berättade om sin tid inom flyget, både det militära och civila. Därefter intogs en landgång och kaffe med kaka. Många tog tillfället i akt att sätta in en “medlemsavgift” på Transairkontot för att vi skulle kunna leva vidare. Både små och stora bidrag kom in men trots allt saknar vi namn på någon som satt in 400:- på kontot. Du som känner igen att Du satt in denna summa men inte skrivit avsändare återkom så vi kan rätta till. Det känns nu jättebra att vi kan leva vidare.

En del foto togs under träffen och dem kan Ni som vanligt hitta i Photo Album.