Categories
Transair Sweden

Hans Fredholms begravning.

Hans kommer att begravas I Burlövs  gamla kyrka fredagen den 11 oktober kl. 14.00.  Vi kommer att ombesörja blommor från kollegerna i Transair vid hans bår. R.I.P.