Categories
Transair Sweden

Ännu en kollega har lämnat oss.

Har just nåtts av meddelande att Clas Eckner har gått bort. Han kom till Transair 1958 och gifte sig sedan med vår värdinna Eva Dunér. Våra tankar går till Eva och de andra i familjen nu i denna svåra stund. R.I.P.