Categories
Transair Sweden

Ännu en kollega har lämnat oss.

Så har vi nåtts av ännu ett tråkigt meddelande. Vår arbetskollega och steward Hasse Fredholm har hastigt lämnat oss, saknad av oss alla. Var och när begravning sker återkommer vi med.  R. I. P.